لوح های راشن

لوح-راشن-01
لوح-راشن-02
لوح-راشن-03
لوح-راشن-04
لوح-راشن-05-1536x1536
لوح-راشن-06

 

  • صندلی منتخب پژوهشگاه استاندارد ملی ایران

  • دریافت کننده تندیس و گواهینامه رسمی در اجلاس یکصد برند برتر و ارزش آفرین کشور

  • دارنده تندیس هافکس 2010 و 2013 از نمایشگاه های بین المللی مبلمان اداری

  • دارنده لوح تقدیر از اولین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران

  • گواهی عضو افتخاری هیئت علمی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران